Virtual Board of Directors (VBOD) 

Είστε μια ανερχόμενη μικρή ή μεσαία επιχείρηση με μεγάλα επιχειρηματικά όνειρα; Ακολουθήστε το δρόμο προς την επιτυχία με την πρωτοποριακή υπηρεσία Virtual Board of Directors της Strategy Ring! Ξεκλειδώστε την πρόσβαση σε μια επίλεκτη ομάδα πάνω από 50 εμπειρογνωμόνων, ο καθένας από τους οποίους είναι έτοιμος να προσφέρει ανεκτίμητες συμβουλές, κατευθύνσεις και υποστήριξη σε ένα φάσμα στρατηγικών και επιχειρησιακών τομέων. Είτε διαμορφώνετε ένα επιχειρησιακό σχέδιο με όραμα, είτε μετριάζετε τους κινδύνους, είτε δημιουργείτε καινοτόμες ιδέες, το Εικονικό Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αποτελέσει την πυξίδα σας, στο δρόμο για την επιτυχία!

1. Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Πολύεπίπεδη εμπειρογνωμοσύνη: Αξιοποιήστε γνώσεις απο εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους σε τομείς όπως π.χ. οικονομικά, το μάρκετινγκ, τις επιχειρήσεις και τη στρατηγική.
 • Προσαρμοσμένο σε εσάς: Επιλέξτε τις υπηρεσίες που είναι σχολαστικά σχεδιασμένες ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις επιχειρηματικές σας φιλοδοξίες και τις ανάγκες σας.
 • Ευελιξία και επεκτασιμότητα: Πραγματοποιήστε την αλλαγή με λύσεις σχεδιασμένες έτσι ώστε να προσαρμόζονται και να κλιμακώνονται σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ανάγκες σας.
 • Σημαντικές αλληλεπιδράσεις: Αποκτήστε ουσιαστικές συμβουλές μέσω τακτικών, διεισδυτικών διαλόγων και συναντήσεων με το δικό σας εικονικό διοικητικό συμβούλιο.
 • Στρατηγική διορατικότητα: Επωφεληθείτε από τη στρατηγική καθοδήγηση και υποστήριξη, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων και ευκαιριών, ώστε να λαμβάνετε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.

2. Οφέλη: 

 • Ασφαλέστερες λήψεις αποφάσεων: Λήψη τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων που υποστηρίζονται από την πείρα των εμπειρογνωμόνων του κλάδου.
 • Αποδοτικές συμβουλές: Αποκτήστε τα πλεονεκτήματα ενός αφοσιωμένου διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψάξιμο και χωρίς μόνιμο κόστος.
 • Επιτάχυνση της ανάπτυξης: Αξιοποιήστε τις γνώσεις του κλάδου και τις βέλτιστες πρακτικές για να προωθήσετε την επιχείρησή σας και να επιτύχετε απαράμιλλη επιτυχία.
 • Πλοήγηση σε κινδύνους: Αποφύγετε τις πιθανές παγίδες με την έμπειρη καθοδήγηση των έμπειρων επαγγελματιών μας.
 • Καλλιέργεια της καινοτομίας: Καλλιεργήστε μια κουλτούρα καινοτομίας και παραμείνετε μπροστά από την καμπύλη σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό τοπίο.

Παράδειγμα εφαρμογής:

 1. Αξιολόγηση αναγκών: Πραγματοποιούμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση
 2. Επιλογή των experts: Συγκεντρώνουμε την ιδανική ομάδα επαγγελματιών.
 3. Τακτικότητα των συναντήσεων: Καθορίζουμε τη συχνότητα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους επιχειρηματικούς σας στόχους και απαιτήσεις.
 4. Εξατομικευμένη προσέγγιση: Εξασφαλίζουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία, απόλυτα προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας και στο επίπεδο εμπλοκής σας.
 5. Διαφανής επικοινωνία: Διατηρούμε μια κουλτούρα ανοιχτής και ξεκάθαρης επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας.
 6. Ανατροφοδότηση και βελτίωση: Συνεχής βελτίωση της υπηρεσίας μέσω τακτικής ανατροφοδότησης πληροφοριών και αναπροσαρμογής των συναντήσεων.

Πώς το VBOD υποστηρίζει την επιχείρησή σας:

Δύο φορές τον μήνα, αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων συνεργάζεται με την επιχείρησή σας ως το δικό σας Εικονικό Διοικητικό Συμβούλιο (VBOD). Παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές, μοιράζονται γνώσεις ή εμπειρίες και εργάζονται μαζί σας για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, να καλύψουν τα κενά γνώσεων και να ωθήσουν την επιχείρησή σας προς την επιτυχία. Με τη συνδυασμένη τεχνογνωσία τους, η επιχείρησή σας αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να περιηγηθεί στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο. Δείτε ένα παράδειγμα:

Expert Οικονομικών

 • Εμπειρογνωμοσύνη: Εξειδίκευση στον οικονομικό σχεδιασμό, τις επενδυτικές στρατηγικές και τη διαχείριση κινδύνων, η Δρ Σοφία διαθέτει πλούσιες γνώσεις για τη βελτιστοποίηση της οικονομικής υγείας και βιωσιμότητας.
 • Πώς βοηθάει: Καθοδηγεί την επιχείρηση ώστε να αναπτύξει ισχυρό και ρεαλιστικό χρηματοοικονομικό σχέδιο, στον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών και στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, διασφαλίζοντας έτσι τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Expert σε Operations

 • Εμπειρογνωμοσύνη: Με εξειδίκευση στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και τη διασφάλιση ποιότητας, η εμπειρογνώμον διασφαλίζει ότι οι επιχειρησιακές λειτουργίες είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές.
 • Πώς βοηθάει: Καθοδηγεί την επιχείρηση για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού και την εφαρμογή μέτρων ελέγχου ποιότητας, ενισχύοντας τη συνολική παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των πελατών.

Expert Τεχνολογίας

 • Εμπειρογνωμοσύνη: Πρωτοπόρος στην τεχνολογία πληροφοριών και την ανάπτυξη λογισμικού,  φέρνει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προκλήσεων και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας..
 • Πως βοηθάει: Εισάγει τις επιχειρήσεις σε τεχνολογικές λύσεις αιχμής, προτείνει προσαρμοσμένο λογισμικό για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και διασφαλίζει ότι η τεχνολογία αποτελεί κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την ανάπτυξη.
 •  

Expert σε Marketing

 • Εμπειρογνωμοσύνη: Είναι έμπειρος στη διαμόρφωση στρατηγικών μάρκετινγκ που βελτιώνουν την εταιρική παρουσία και οδηγούν στη μεγαλύτερη προσέλκυση των πελατών.
 • Πώς βοηθάει: Συμμετέχει ώστε να ενισχύσει τις προσπάθειες μάρκετινγκ, να αυξήσει την προβολή της επιχείρησης και καθοδηγεί την επιχείρηση ώστε να ενδυναμώσει τις σχέσεις με τους πελάτες, συμβάλλοντας στην αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς.
 •  

Πώς ενδυναμώνει τις μικρές επιχειρήσεις:
Γεφυρώνοντας τα κενά και ξεπερνώντας τις προκλήσεις με το Virtual Boards of Directors

Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων διαθέτουν συνήθως εκτεταμένη πρακτική και κλαδική εμπειρογνωμοσύνη. Παρόλα αυτά, συχνά υπολείπονται στην εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων σε τομείς όπως η χρηματοοικονομική, η διοίκηση, το μάρκετινγκ, η οργανωτική συμπεριφορά και η ψυχολογία. Η απουσία επάρκειας σε οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτιστη λήψη αποφάσεων, παραγνωρισμένες ευκαιρίες, αυτοεξαπάτηση ή προκαταλήψεις επιβεβαίωσης. Ένας σημαντικός αριθμός αυτών των επιχειρηματιών βρίσκεται συχνά εκτός επαφής με τις αναδυόμενες τάσεις στο οικονομικό και κοινωνικό τοπίο, αποδίδοντας συχνά αυτό στο πολυάσχολο πρόγραμμά τους. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα είναι η σημαντική ανισότητα στην πρόσβαση σε κεφάλαια μεταξύ των ΜΜΕ και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

1.Εμπειρογνωμοσύνη και κενά γνώσεων :

Συχνά οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων διαθέτουν άριστες πρακτικές και κλαδικές γνώσεις, αλλά μπορεί να στερούνται ακαδημαϊκών γνώσεων σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, η διοίκηση, το μάρκετινγκ, η οργανωτική συμπεριφορά και η ψυχολογία.

Πολλοί ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων συχνά δεν έχουν γνώση των μελλοντικών τάσεων στην οικονομία ή την κοινωνία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες και ανεπαρκή λήψη αποφάσεων.

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια:

Οι ΜΜΕ δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε κεφάλαια με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την ικανότητά τους να αναπτυχθούν και να ανταγωνιστούν.

Το χάσμα στην πρόσβαση σε κεφάλαιο είναι σημαντικό και μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις στην απόκτηση δεξιοτήτων και πόρων.

3. Εργασία στην επιχείρηση έναντι εργασίας στην επιχείρηση:

Αυτό μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη πέραν ενός ορισμένου ορίου.

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις συχνά χαρακτηρίζονται από ισχυρές ομάδες και διοίκηση, οι οποίες συμβάλλουν κατά 80% στην επιτυχία, ενώ η ιδέα συμβάλλει κατά 20%.

4 .Ανταγωνισμός με μεγαλύτερους ανταγωνιστές:

Οι ΜΜΕ συχνά δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές θέσεις και εξυπηρετούν διαφορετικές πελατειακές βάσεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες για να ξεπεράσουν τα κενά σε πόρους και γνώσεις.

Έχουν την τάση να αντισταθμίζουν αυτά τα κενά δουλεύοντας περισσότερες ώρες και όντας πιο ευέλικτες.

5. Αξιοποίηση των δεξιοτήτων και του κεφαλαίου για την ανάπτυξη:

Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων μπορούν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και το κεφάλαιο για να μεταφέρουν την επιχείρησή τους στο επόμενο επίπεδο.

Επιλογές όπως η πρόσληψη μη εκτελεστικών ειδικών, η προσφορά δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και η διερεύνηση της απευθείας εισαγωγής σε χρηματιστήρια μπορούν να εξεταστούν για οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη.

6.Η δημόσια εγγραφή στο ΧΑ ως στρατηγική ανάπτυξης:

Μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την άντληση ιδίων κεφαλαίων, την πρόσληψη ταλέντων, την ολοκλήρωση εξαγορών και την αύξηση της προσοχής του κλάδου. Ενώ η δημόσια εγγραφή έχει τα πλεονεκτήματά της, έχει και μειονεκτήματα, όπως το υψηλότερο συνεχές κόστος και οι αυξημένες απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Πώς βοηθά τις δεξιότητες των επιχειρηματιών - Κάλυψη Αδυναμιών

Οι επιχειρηματίες φημίζονται για την οραματική τους ηγεσία και τις καινοτόμες ιδέες τους, ενώ συχνά καταπιάνονται με πολλά έργα ταυτόχρονα. Ωστόσο, η διαχείριση των καθημερινών καθηκόντων και του προσωπικού χρόνου μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για αυτούς τους στοχαστές μεγάλων πλάνων, γεγονός που ενδεχομένως αποτρέπει την επίτευξη των ευρύτερων στόχων της εταιρείας. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για υποστήριξη στη διαχείριση των καθημερινών εργασιών, οι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από την ανάθεση ή την πρόσληψη ατόμων με γνώσεις σε αυτούς τους τομείς.

Αυτό μας φέρνει σε έναν άλλο τομέα όπου οι επιχειρηματίες συχνά αναζητούν υποστήριξη: τον προγραμματισμό και την οργάνωση. Η εξισορρόπηση της πράξης του σχολαστικού σχεδιασμού με την προώθηση της καινοτομίας μπορεί να είναι μια σχοινοβασία. Η πρόσληψη ατόμων για τη διαχείριση ημερολογίων, την οργάνωση συναντήσεων και τη διατήρηση της τάξης μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την εστίαση ενός επιχειρηματία.

Η αναλυτική επίλυση προβλημάτων είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο οι επιχειρηματίες μπορεί να μην ξεπερνούν τους ομολόγους τους. Με γνώμονα τα χρηστικά κίνητρα, όπως τα πιθανά κέρδη και οι καινοτόμες λύσεις, οι επιχειρηματίες συχνά δίνουν προτεραιότητα στη γρήγορη λήψη αποφάσεων. Ο επείγων χαρακτήρας της προσέγγισής τους μπορεί μερικές φορές να επισκιάζει την ανάγκη για λεπτομερή ανάλυση δεδομένων. Οι οραματιστές όπως ο Martin Luther King Jr. αποτελούν παράδειγμα, δίνοντας έμφαση στα όνειρα έναντι των λεπτομερών σχεδίων. Οι επιχειρηματίες μεταφέρουν το όραμα- χρειάζονται ομάδες για τη χάραξη στρατηγικής και την εκτέλεση.

 

Η κατανόηση και η αναγνώριση αυτών των τομέων ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα με επιχειρηματικό πνεύμα. Περιτριγυρίζοντας τους εαυτούς τους με μια ομάδα που διαπρέπει σε αυτούς τους τομείς, οι επιχειρηματίες μπορούν να συμπληρώσουν τα δυνατά τους σημεία, καλλιεργώντας μια ισορροπημένη και αποτελεσματική ομάδα για την υλοποίηση των μεγάλων οραμάτων τους.

Η έρευνα δείχνει ότι ενώ οι επιχειρηματίες υπερέχουν στην πειθώ, την ηγεσία, την προσωπική υπευθυνότητα, τον προσανατολισμό στους στόχους και τις διαπροσωπικές δεξιότητες, συχνά χρειάζονται υποστήριξη στην ενσυναίσθηση, την αυτοδιαχείριση, τον προγραμματισμό και την οργάνωση και την αναλυτική επίλυση προβλημάτων.

 • Ενσυναίσθηση: Οι επιχειρηματίες, αν και επιλύουν προβλήματα, συχνά καθοδηγούνται από την απόδοση της επένδυσης, γεγονός που μπορεί να επισκιάσει την εστίαση σε λύσεις με ενσυναίσθηση.

 • Αυτοδιαχείριση: Οι επιχειρηματίες, ως οραματιστές, μπορεί να θεωρούν ότι η διαχείριση λεπτομερειών αποσπάται από τους μακροπρόθεσμους στόχους τους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα.

 • Σχεδιασμός και οργάνωση: Παρόμοια με την αυτοδιαχείριση, οι επιχειρηματίες συχνά γοητεύονται περισσότερο από τους μεγάλους στόχους και τις καινοτόμες ιδέες παρά από τον σχολαστικό σχεδιασμό και την οργάνωση.

 • Αναλυτική επίλυση προβλημάτων: Η γρήγορη λήψη αποφάσεων και η εστίαση στα μελλοντικά κέρδη χαρακτηρίζουν τους επιχειρηματίες, μερικές φορές εις βάρος της λεπτομερούς ανάλυσης.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με βάση μια ομάδα ελέγχου 17.000 εργαζόμενων ενηλίκων, οι επιχειρηματίες δοκιμάστηκαν πάνω και κάτω από το μέσο όρο στις ακόλουθες δεξιότητες:

Αναλυτική επίλυση προβλημάτων (-.20)
Αυτοδιαχείριση (-.80)
Ενσυναίσθηση (-.80)
Σχεδιασμός και οργάνωση (-.80)
Πειθώ (+117%)
Ηγεσία (+102%)
Προσωπική υπευθυνότητα (+86%)
Προσανατολισμός σε στόχους (+48%)
Διαπροσωπικές δεξιότητες (+.03)
Interpersonal skills (+.03)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας ένα σύντομο μήνυμα και θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.